Naše právo duševného vlastníctva

* Spôsob výroby prútov z legovaných drôtov (patent č .: ZL 201010518772.6).

* Druh zariadenia a jeho spôsob výroby medeného zliatinového pásu pomocou nanášania rozprašovaním (patentové číslo: ZL 201210411177.1).

* Spôsob prípravy meďou zosilnenej disperzie s oxidom hlinitým (patent č. ZL 201310151407.X).