• KINKOU-96 copper alloy(Cu-9Ni-6Sn  C72700)

    Zliatina medi KINKOU-96 (Cu-9Ni-6Sn C72700)

    Kink-96®zliatina (C72700; Cu-9Ni-6Sn) je zliatina medi novej generácie, ktorá má tieto vlastnosti: vysoká pevnosť, dobrá elasticita a dobrá plastická tvárnosť pri lisovaní za studena, kovaní, protahovaní, môže byť zváraná bez zmäkčovania ( tvrdené zosilnenie), vysoká vodivosť, vysoká teplotná odolnosť, odolnosť proti korózii, odolnosť proti opotrebeniu. Dizajn modelu KINKOU-96®zliatina nezohľadňuje iba vyššie uvedené faktory, ale v plnej miere zohľadňuje aj ochranu životného prostredia. Výrobok neobsahuje berýlium, kadmium a titán. Kink-96® zliatina je vhodná pre novú generáciu kovových častí.