Skúšobné vybavenie

 

Testovacie položky

Príslušenstvo

1

Analýza komponentov

Fluorescenčný spektrometer

2

Plazmový emisný spektrometer s indukčne viazaným priamym čítaním

3

spektrofotometer

4

Ohrievanie

Pece na tepelné spracovanie

5

tvrdosť

Testovací prístroj tvrdosti Rockwell

6

Testovací prístroj na mikrotvrdosť

7

vodivosť

Testovací prístroj na mikro-odpor

8

Digitálny prístroj na testovanie vodivosti prúdov

9

Mechanické vlastnosti

Elektronický univerzálny testovací stroj mikropočítačov

10

Nedeštruktívna inšpekcia

Inteligentný digitálny detektor vírivých prúdov online

11

hmota

Analytický zostatok

12

Metalografická analýza

Metalurgický mikroskop

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10